CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website #daycontheky21. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin cần cung cấp bao gồm Tên, điện thoại hợp lệ do bạn sở hữu để định danh tài khoản của người sử dụng và cung cấp các dịch vụ hướng đối tượng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của #Daycontheky21, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.

Dạy con thế kỷ 21 có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Dạy con thế kỷ 21 được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

  • Dạy con thế kỷ 21 được bạn chấp thuận
  • Dịch vụ Dạy con thế kỷ 21 cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
  • Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;
  • Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng website liên kết trên website của mạng xã hội này để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Trong quá trình sử dụng Dạy con thế kỷ 21, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ #Daycontheky21 liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng

Thời hạn lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho tới khi bị hủy bỏ bởi chính Người Sử Dụng, ngoại trừ thông tin định danh sẽ được lưu trữ trong thời hạn 02 năm theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Quyền tiếp cận thông tin

Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi nỗ lực cao để bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. #Daycontheky21 không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Chính sách này hoặc các thỏa thuận khác giữa Người Sử Dụng và #Daycontheky21.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Bộ phận Marketing Dạy con thế kỷ 21

Địa chỉ: 247 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0839 207 138

E-mail: daycontheky21.com.vn@gmail.com

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Dạy con thế kỷ 21 và Người Sử Dụng liên quan tới việc thực thi Chính sách này sẽ được giải quyết trước hết bằng hòa giải, thương lượng. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp, nếu không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và các điều kiện sau:

  • Giải quyết theo thủ tục rút gọn nếu khả dụng tại thời điểm giải quyết tranh chấp;
  • Số lượng trọng tài viên là 01 do VIAC chỉ định;
  • Địa điểm trọng tài là TP. Hồ Chí Minh;
  • Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt

Sửa đổi Chính sách

Các điều khoản quy định tại Chính sách bảo mật này được công bố trên website và có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. VNG sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Chính sách bảo mật này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Chính sách vẫn giữ nguyên giá trị.

Dạy con thế kỷ 21